"MUSZĘ BYĆ GOTÓW PORZUCIĆ TO, CZYM JESTEM, BY STAĆ SIĘ TYM, KIM BĘDĘ."

Albert Einstein

KONTAKT